15 års erfarenhet av MDT

8,4 miljoner ska ha botats med MDT, enligt WHO, och mer än en miljon människor sägs ha undgått att invalidiseras tack vare MDT. Mer än 15 års erfarenhet av MDT-terapi uppges visa att biverkningar och återfall är oerhört få.

Det har aldrig förekommit ett enda fall där leprabacillen visa resistens mot MDT och där patienten inte svarat på behandlingen, säger man stolt från WHO-håll.

Men trots framgångarna är lepra fortfarande en "allmän hälsorisk" i många länder och det bland befolkningen i de fattigaste delarna.

MDT består av en "cocktail" av olika mediciner som alla tidigare har använt i leprabehandlingen. Preparaten är dapsone och rifampicin för de med lindrigare typ av lepra och dapsone, clofazimine, rifampicin för de allvarligare bakteriella angreppen (Mycobacterium leprae). Det nya är att patienten får en blandning av medicinerna. Samtidigt har dosen höjs mycket kraftigt. När bara dapsone användes ännu in på 1960-talet var doserna 10-25 mg per vecka, med ett dagligt tillägg av 5-10 mg prednisone (ett cortisonpreparat), t.ex. i norra Nigeria, påpekas av Crawford.

Sedan 1994 rekommenderar WHO att standardbehandlingen för MB-lepra är rifampicin (600 mg i månaden), dapsone (100 mg dagligen), och clofazimine (300 mg i månaden och 50 mg dagligen) under 24 månader.

Nu har WHO:s Sjunde Expertkommittén vid sitt junimöte 1997 beslutat att "utifrån relevant information" korta behandlingen av MB-lepra till maximalt tolv månader utan att det finns risk för att leprabacillen kan bli resistent mot i första hand rifampicin.

Dr Shaik Kahder Noordeen välkomnar beslutet:

Lättandet på restriktionerna för MDT-terapin innebär stora fördelar för hälsovården och patienterna som tidigare fått utstå långa behandlingar, säger Noordeen i ett pressmeddelande från WHO.