Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Alternativa Mediciner

Det finns andra mediciner med lika god effekt som Neurosedyn

Neurosedyn går utmärkt att ersätta med andra läkemedel. Både i kampen mot lepra, mot cancer och Aids.

Neurosedyn används för att lindra ENL, en komplikation av lepra. Andra mediciner kan också användas mot ENL, men Neurosedyn är billigast och därför används den. Den engelske forskare Colin Crawford har gått igenom några alternativa behandlingar. Veckodoser om 100 milligram (mg) av sulfapreparatet dapsone, med ett dagligt tillägg på 5-10 mg prednisone har använts i Nigeria för att kontrollera ENL. Under senare år har läkarna upptäckt en minskad effekt av dapsone och det rekommenderar doser av dapsone på 700 mg i veckan. Men det är nödvändigt bara i länder som har många leprafall. I länder som USA sker ingen spridning av lepra och tillvänjningen till dapsone är ingen risk.

Lepra behandlas utan thalidomid
In Karamui på New Guinea har leprasjuka enbart behandlats sulfapreparat, rapporterar Crawford. Varken cortison eller thalidomid användes eftersom läkarna inte kunde garantera säkerheten. 13 av 38 leprapatienter fick "lepra-reaktioner", det är dock oklart om man menar ENL, men de ansågs inte kräva ytterligare behandling. Uppföljningen av patienterna skedde under sex år utan att man kunde spåra återfall av angrepp av leprabakterien. Det går alltså utmärkt att behandla lepra i högrisk-områden utan att använda thalidomid.

Ämnen med effekt mot ENL
Flera andra ämnen har effekt mot ENL: Clofazimine kan orsaka pigmentbortfall och Crawford uppger phenazine som en fullgod ersättare. Flera Cortisonpreparat har också visat sig ha effekt mot ENL, liksom ett nytt läkemedel utvunnet ur giftsvampar. Alla dessa medel kan användas istället för thalidomid.

En sjuklig överproduktion av TNF-alfa (ett kemiskt ämne som produceras av immunförsvarsceller i blodet) har kopplats till många inflammatoriska sjukdomar som HIV, reumatism, MS och tuberkulos.
Thalidomid minskar halten av TNF-alfa i blodet. Men flera andra ämnet har samma effekt:,
sulphasalazine, cyclosporin, ketotifen, N-acetyl-cysteine och pentoxifylline.
Ett anti-depressivt läkemedel, med handelsnamn rolipram, har också visat sig minska halten av TNF-alfa i blodet. Rolipram är 10 - 600 gånger kraftigare jämfört med pentoxifylline.

Mycket forsking koncentreras på att hittaläkemedel som minskar kroppes sjukliga produktion av TNF-alpha vid en HIV-infektion.Ett anti-depressivt läkemedel, med handelsnamn rolipram, har också visat sig minska halten av TNF-alfa i blodet. Rolipram är 10 - 600 gånger kraftigare jämfört med pentoxifylline.Rolipram utvecklades och säljs i Europa av Schering AG. Rättigheterna för USA och Japan överläts till Berlex Laboratories och Meiji Seika Kaisha. Dessa företag vill nu inte gå vidare och satsa på ny forskning. Rolipram kommer troligen aldrig att prövas i kliniska försök.

Tyska Schering har ett preparat som kan användas mot HIV. Om man bara vill prova.Företaget EntraMed har själva flera ersättningsmedel för thalidomid; t.ex. proteinet endostatin och 2-Methoxyestradiol.
Mest verkningsfullt anser man proteinet angiostatin vara. Angiostatin kan bli särskilt verkningsfullt mot cancrar som utvecklar dottersvulster. När huvudtumören väl är borta växer metatumörerna snabbt. Angiostatin kan angripa alla tumörer på samma gång. Angiostatin sägs inte påverka normal vävnad, vlket andra behandlingsmetoder som radioaktiv strålning och cellgift.