Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Anmäla diskriminering på nätet

Anmäl diskriminering till Handikappombudsmannen!

Om du anser dig diskriminerad på grund av funktionshinder kan du skriva till Handikappombudsmannen, HO, och anmäla det.

Det finns fyra olika lagar som förbjuder diskriminering på grund av funktionshinder. Dessa rör skolan, högskolan, arbetslivet och vissa övriga delar av samhället som till exempel köp av varor, tjänster och bostäder.

När det gäller diskriminering inom arbetslivet är det viktigt att du gör din anmälan snabbt. I vissa fall har man nämligen bara ett par veckor på sig att gå till domstol för att få saken prövad.

Observera att anmälningar som kommer till HO i regel blir offentliga vilket betyder att alla som frågar, exempelvis journalister, har möjlighet att ta del av dem. Under vissa speciella omständigheter finns det möjligheter att sekretessbelägga uppgifter i ett ärende.

Det är förbjudet att utsätta dig som anmält för repressalier. Det gäller också om du medverkat i en utredning. Den du anmält får alltså inte markera mot dig eller på annat sätt bete sig illa.

Anmäl diskriminering till Handikappombudsmannen här:
www.ho.se/Tpl/NormalPage16.aspx