Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Ansökan och beslut

Tänker du ansöka om bidrag ska du ta kontakt med Försäkringskassan som gör en utredning. I ansökan, som du gör på en särskild blankett, ska du förutom personuppgifter ange vilka bidrag inom bilstödet och vilken typ av motorfordon ansökan avser. Om du söker inkomstprövat anskaffningsbidrag måste du också ange dina ekonomiska förhållanden. Till ansökan ska du bifoga ett läkarutlåtande om ditt handikapp.

Socialförsäkringsnämnden vid Försäkringskassan avgör om du har rätt till bilstöd. Du får ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten.
Beslut om bidragets storlek, om den anpassning som behövs av bilen och bidrag till körkortsutbildning fattas av Försäkringskassan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du begära omprövning hos Försäkringskassan. Därefter kan du överklaga till länsrätt, kammarrätt och Regeringsrätten.
Ett beviljat bilstöd kan i vissa fall påverka rätten till eller storleken på handikappersättning eller vårdbidrag.