Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Att överklaga ett beslut

Om du tycker att Försäkringskassans beslut är felaktigt kan du begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Du får då ett nytt beslut.

Tycker du att även Försäkringskassans nya beslut är felaktigt kan du överklaga till länsrätten.
Tycker du att även länsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga till kammarrätten.
Tycker du att även kammarrättens beslut är felaktigt kan du överklaga till den högsta instansen som är Regeringsrätten. Regeringsrätten prövar dock bara frågor som är av principiell betydelse.
Närmare upplysningar om hur det går till att överklaga får du hos Försäkringskassan