Besök i thalidomid-fabriken

Låt oss för omväxlings skull göra ett besök på en thalidomid-fabrik. Den efterföljande texten är ett utdrag ur en lång artikel om thalidomid som publicerats i tidningen Independent 1995. Den ger en intressant och samtidigt skrämmande inblick i hur thalidomidens förespråkare resonerar.

Thalidomid har använts i Storbritannien sedan 1977. Enbart på HIV-enheten vid Chelsea and Westminster Hospital i London får omkring 120 patienter årligen thalidomid, 500 - 800 tabletter per månad.Förut importerades de små vitpudriga tabletterna från Brasilien. Men det var osäkert hur hög halt thalidomid varje tablett egentligen innehöll.

Idag är Storbritannien självförsörjande på thalidomid. Det är ett litet läkemedelsföretag i Wales, Penn Pharmaceuticals, som startat tillverkningen. Penn har en högre kvalitet än thalidomiden från Brasilien. De små benvita tabletterna är helt omärkta. Enda ledtråden till den hemlighet de bär på står att finna på den oskyldigt vita plastburkens etikett: Sauramide 100mg (Thalidomide). Man.16/03/95. Exp.15/03/97.