De första uppgifterna i svensk press

Den 27 november 1961 innehåller Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet de första notiserna i svensk press om ett sömnmedel som förorsakar missbildningar. Notisen i Svenska Dagbladet har rubriken:
"Västtyskt stopp för farlig medicin". Notisen lyder i sin helhet:
"Ett visst sömnmedel Contergan kan om det begagnas av väntande mödrar förorsaka missbildningar på fostret, förklarar den västtyska tidningen Welt am Sonntag på söndagen.
Tidningen stöder sig på ett uttalande av Hamburgdocenten dr. W. Lenz, som vid en undersökning av extremiteterna på nyfödda, funnit att 14 mödrar till barn med svåra missbildningar hade använt ett visst sömnmedel under havandeskapets tidigare skede. Ytterligare tre hade begagnat samma medel fast det var osäkert när. En kvinna hade använt ett kemiskt närstående medel med samma resultat. Av 20 mödrar med välskapta barn hade bara en någon gång använt detta sömnmedel.
Dr Lenz ansåg emellertid inte att ett orsakssammanhang mellan sömnmedlet och missbildningen därmed var bevisat.
Inrikesministern i Nordrhein-Westfalen Josef Herman Dufbüs har givit order om en undersökning. Den firma i Rhenlandet som tillverkar sömnmedlet i fråga meddelade på fredagskvällen att den tills vidare inställt all försäljning av medlet i avvaktan på utgången av noggranna undersökningar av dess eventuella biverkningar."

Under trycket från omvärlden finner Grünenthal för gott att stoppa försäljningen av Thalidomid i Västtyskland. Över en dag beslutar företagsledningen att stoppa försäljningen av sitt populära sömnmedel, men bara i Västtyskland. Företaget för inte larmet och sitt beslut vidare till andra länder där Thalidomid-preparat säljs.

I informationen når i stället Sverige, Astra och Medicinalstyrelsen i form av några korta nyhetstelegram, liknande det ovanstående, som några dagstidningar publicerar. Men av telegrammen går det inte att utläsa att det stoppade sömnmedlet Contergan var samma läkemedel som det i Sverige sålda Neurosedyn.

Borås Tidning förklarar till och med att: "Vid förfrågan på boråsapotek uppges att man inte saluför det aktuella preparatet". Senare ska Jan Winbergs utredning visa att sju neurosedynskadade barn fötts just i Borås.