Drottning Silvia besökte FfdN & EX-Center

H M Drottning Silvia besökte FfdN:s kansli & EX-Center!

Onsdagen den 5 september fyllde Röda Korsets Sjukhus 80 år. Jubileet skulle naturligtvis firas med pompa och ståt. Förutom en rad olika intressanta föreläsningar hade sjukhuset dessutom lyckats få dit H M Drottning Silvia. Drottningen fick en guidad tur runt sjukhuset och kom då bl.a. till FfdN:s kansli och EX-Center. EX-Centers samordnare Marie Wikström tog tillfället i akt och berättade om vår verksamhet. Drottningen hade ett pressat schema men stannade trots det i 10 minuter hos oss. Under den tiden hann personalen berätta om EX-Centers verksamhet, om FfdN:s nya bok och om Brasilienprojektet. FfdN-medlemmen Maggan Nyberg, som var en av grundarna av Brasilienprojektet, deltog också. H M Drottningen blev mycket intresserad av Brasilienprojektet (hon är ju halvbrasilianska själv). Drottningen visste inte om att det föds nya Neurosedynskadade barn i Brasilien och på några andra ställen i världen. Drottningen blev berörd av de nya skadade barnens öde. Nu hade vi sådan tur att samma vecka skulle Brasiliens president Lula Da Silva med fru göra ett statsbesök i Sverige! Drottningen gjorde oss den stora äran att fråga om det var något hon skulle ta upp med presidentparet under statsbesöket. I skrivande stund har vi precis fått beskedet att Drottningen tänker ta upp Thalidomidfrågan med presidenten! Rapport följer om detta. Som avskedsgåva fick Drottningen ett informationspaket, vackert inslaget med röda sidenband. Paketet innehöll flera exemplar av den nya boken ”Bara en liten vit sömnta-blett”, Majas bok, EX-Centers broschyrer, FfdN:s broschyr, information om Tips- och idé-databasen Tipbase samt Brasiliengruppens senaste ansökan med projektbeskrivning till SHIA. Avslutningsvis vill vi tacka personalen på kansliet och Maggan för att ni gjorde så mycket bra reklam för oss under drottningens besök!