Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Förekomsten av thalidomid i Sydamerika

Land Tillgängligt Namn Tillverkare
Argentina Ja Talidomida Cassara Argentina,
Lazar Argentina,
Alet Argentina
Brazil Ja Talidomida Brasifa Brazil,
FUNED Brazil
Bolivia Ja Talidomida FUNED Brazil
Chile Nej    
Colombia Ja Talidomida Brasifa Brazil
Ecuador Nej    
Paraguay Ja Talidomida Lazar Argentina
Peru Nej    
Uruguay Ja Talidomida Lazar Argentina
Venezuela Ja Talidomida Brasifa Brazil,
Pediat. Pharm. USA


Provided by Pan American Health Organization (PAHO)

Tabellen visar alla undersökta länder i Sydamerika. Chile är det enda land där lepra inte finns. Där och i Ecuador används inte thalidomid. I övriga länder finns lepra, i dessa Sydamerikanska länder används också thalidomid. I Brasilien noterar läkarna att thalidomid inte bara är tillgängligt genom sjukvården, utan också på apotek. De enda länder där man hittat fosterskador orsakade av thalidomid är Argentina och Brasilien. Det är också dessa länder som tillverkar thalidomid och även exporterar preparatet.