Grünenthal har legat lågt

Chemie-Grünenthal har legat lågt genom åren efter neurosedynskandalen på 1960-talet. Men Colin Crawford har uppgifter på att företaget ingalunda varit overksamma. 1974 publicerades en artikel med Sheskin inblandad i en ansedd facktidskrift som redovisades försök där gravida kvinnor med berått mod givits thalidomid.

Ständigt denne Sheskin! Hans namn tenderar att dyka upp överallt i thalidomiden fotspår.

Chemie-Grünenthal levererade thalidomiden i försöket och Crawford uppger att företaget också provat nya former av thalidomid under fältmässiga tester i Tanzania och Etiopien. Som svar på en fråga om saken i det brittiska parlamentet svarar hälsovårdsministern David Owen, 1976, att tolv nya thalidomid-derivat hade provat utan att biverkningar hade upptäckts, uppger Crawford.

Ungefär samtidigt, 1977, tog inte WHO:s expertkommitté upp nervskadorna till behandling. Enligt Crawford erkändes vissa neurologiska "störningar" efter behandling med thalidomid. Men kommittén viftade bort biverkningarna som vållade av "osäkra orsaker", eller så ansågs biverkningarna orsakade av Guillain-Barré polyneurit en mycket ovanlig åkomma. En patient som hade de vanliga kännetecknen på nervskador orsakade av thalidomid och dessutom hade förlamningar i höftmusklerna diagnosticerades av expertkommittén som lidande av en mycket sällsynt form av dimorf lepra. Sticka huvudet i sanden, alltså.