Hur många skadades?

Antalet barn i världen som skadats av Thalidomid-preparat har aldrig kunnat fastställas. Dr Lenz har gjort en skattning efter en systematisk sammanställning av uppgifter från olika källor.
Han insamlade de medicinska journalerna från totalt 3.773 barn i de länder som ställt skadeståndskrav på Grünenthal och som fanns med i en sammanställning benämnd "The German recompensation scheme". Lenz kartlade fall där det med stor säkerhet kunde sägas att barnens skador var orsakade av Thalidomid. Han dokumenterade flertalet överlevande barn från Västtyskland (3.049 barn), Japan (299 barn), Storbritannien (201 barn), Kanada (122 barn), Sverige (107 barn), Brasilien (99 barn), Italien (86 barn), Irland (51 barn), Taiwan (36 barn), Belgien (35 barn) samt ett mindre antal barn i Danmark, Norge, Finland, Österrike, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Portugal, Mexiko och Australien.

Genom kompletterande uppgifter från andra källor fann Lenz sedan ytterligare ca 600 skadade barn, varav ca 200 från England och 400 från länder som inte ingick i den tidigare sammanställningen.
Lenz registrerade antalet missbildade barn som fötts varje år och månad under perioden 1956-67 i de olika länderna. Uppgifterna jämfördes sedan med försäljningsiffrorna av Thalidomid-preparat i respektive land. Där uppgifter fanns tillgängliga gjorde Lenz även jämförelser med antalet sålda kilo Thalidomidepreparat i varje land. Här är några exempel:

  Antal sålda kilon Försäljn.period Antal skadade barn
Tyskland
30.201 kg 1956-62 3049
Sverige
701 kg 1956-62 107
Belgien
260 kg 1960-62 35
Österrike 199 kg 1961-62 7
Mexico
156 kg 1959-61 4
Danmark 147 kg 1960-62 20
Norge
90 kg 1960-62 11
Finland 67 kg 1960-62 8