Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Hur överklagar du ett beslut?

Om du får avslag på din ansökan eller av andra skäl är missnöjd med beslutet från försäkringskassan, kan du överklaga det.

Tänk på att ditt överklagande:
· ska vara skriftligt
· ska vara ställt till länsrätten, men skickas till försäkringskassan. Det innebär att du riktar själva brevet till länsrätten, men adresserar kuvertet till försäkringskassan.
· måste ha nått din försäkringskassa inom två månader från den dag du fick del av beslutet.
Om du är missnöjd med länsrättens beslut kan du överklaga det till kammarrätten. Kammarrättens beslut kan överklagas till Regeringsrätten. Regeringsrätten är landets högsta domstol för förvaltningsfrågor. Regeringsrättens beslut kan därför inte överklagas.

Vilken myndighet har tillsyn?

Riksförsäkringsverket är tillsynsmyndighet.