Inte ett ord om ENL


WHO:s officiella information innehåller inte ett ord om ENL, och självklart inte om thalidomid. I ett uttalande från det senaste mötet med WHO:s Lepraexpertkommitté i Geneve i början av juni 1997 sägs bara under rubriken biverkningar:

"Den viktigaste faktorn för att undvika biverkningar är tidig diagnos och de flesta lepra-reaktioner kan behandlas direkt på fältet med en 12-veckors standardkur med prednisolone (ett cortisonpreparat). Om patienten inte svarar på cortison ska denne sändas till en specialklinik".


Nikotin och alkohol är väl kända för att negativt påverka fostrets utveckling. Det vore på tiden att lepraspecialister erkänner thalidomid som ett ämne (teratogen) som ger både fosterskador och nervskador.