Källförteckning

Källa: C. L. Crawford, Use of thalidomide in leprosy Adverse Drug Reaet. Toxicol. Rev.1994,13(4) 177-192 (Klicka på denna hyper-text om du vill läsa artikeln i full text)

WHO Press Release 42, 20 May 1994

Fact Sheet No 101(Revised) May 1996

WHO Press Release 39, 21 May 1996

WHO Press Release 45, 3 June 1997

WHO WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, No. 23, 6 JUNE 1997