Lägga fakta tillrätta

Ett annat problem är att även lepra ger neurologiska skador, för övrigt beskrivna för 70 år sedan. Men nervskador orsakade av lepra uppvisar med säkerhet inga symtom som brännande smärta i fötterna och kramper i vaderna.

Det verkar som lepraspecialister som är positiva till thalidomid bara är alltför benägna att klassa alla neurologiska skador som orsakade av sjukdomen, kanske i syfte att skyla över biverkningar hos thalidomid, hävdar Colin Crawford.

Lepraspecialister som vill ha thalidomid till varje pris försöker lägga fakta tillrätta så att de ska tala till thalidomidens fördel. Crawford har hittat en vetenskaplig artikel av Sheskin, Sagher, Dorfmann och von Schrader-Beielstein från 1968 som gjort en studie där alla medicinering mot själva leprasjukdomen togs bort och patienterna enbart gavs thalidomid — trots att alla vet att thalidomid inte har någon effekt på leprabacillen.

Inte oväntat förvärrades sjukdomen hos samtliga försökspersoner i studien, säger Colin Crawford och anser att detta är "forskning" med högst tvivelaktig etik.

Studien var onödig. Detta förhållande hade lika väl kunnat studeras genom djurförsök på råttor test där trampdynor på möss infekterade med Mycobactrium leprae vilket är den gängse metoden inom lepraforskning.

Dessutom anser Crawford att hela studien är bedräglig eftersom Crawford vet att en av de ansvariga, von Schrader-Beielstein, var anställd hos Chemie-Grünenthal, vilket inte redovisas öppet i dokumentationen.