Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Medlem

Föreningen för de Neurosedynskadade är en obunden organisation som skall tillvarata handikappades intressen.

Vår främsta medlemsgrupp är, naturligtvis, de personer som föddes med missbildningar orsakade av Neurosedyn, i början av 1960-talet.

Under årens lopp har även andra grupper såsom dubbelt armamputerade och personer med medfödda missbildningar (Dysmeli) anslutit sig. Varje år föds det omkring 50 barn, som inte har fullt utvecklade extremiteter d.v.s de har missbildningar på armar och ben. Skadorna varierar i omfattning och är mycket individuella. De flesta är enkelsidiga armmissbildningar. Av dessa 50 barn har ungefär två barn multipla extremitetsskador, d.v.s skador på fler än en extremitet. I de flesta fall är det svårt att säga något om orsaken till skadorna.

Personer med annat handikapp än de ovannämnda, eller de som vill stödja FfdN:s verksamhet, är också välkomna att ansluta sig till föreningen.