Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Neurosedyn ger fosterskador i Sydamerika

En grupp sydamerikanska läkare har undersökt situationen på hela kontinenten. Antagligen finns många oupptäckta fall. Läkarna säger själva att man bara täcker mindre än en procent av alla födslar i Sydamerika. Här är deras vittnesmål.


Bilderna till artikeln har vänligen ställts till förfogande av James Cutler, producent på Yorkshire Televison . Han gjorde det uppmärksammade TV-programmet 1993 som också har visats i svensk TV. Personerna på bilderna har ingen anknytning till texten eller de fall som beskrivs där. Bilderna tjänar blott och bart som handfasta bevis för att ytterligare understryka allvaret i texten. Samtidigt tjänar de som en liten påminnelse om att allt till syvende och sidst handlar om barn; människor av kött och blod. Levande personer som också de har rätt till ett bra liv.

Thalidomid (Neurosedyn ) är ett vanligt förekommande läkemedel i Sydamerika, vilket leder till fosterskador. Det är sannolikt att anta att preparatet påverkat många graviditeter i U-länderna. När nu thalidomid står på tröskel till att introduceras i behandlingen av många olika sjukdomstillstånd är risken påtaglig att problemet med fosterskador också sprider sig till den utvecklade världen.

Om thalidomid finns tillgängligt i ett land är en tillfredsställande övervakning av användningen mycket svår att göra eftersom den övervägande delen av alla graviditeter inte är planerade, konstaterar forskargruppen. De är medlemmar i ECLAMC, ett nätverk av barnläkare på sjukhus i tio sydamerikanska länder vars uppgift är att rapportera fall av fosterskador och upprätta en fungerande statistik.

När läkarna startade startade sitt arbete hade man tagit del av tidningsartiklar i saken. Men man konstaterade att det inte fanns några vetenskapliga artiklar som beskrev sambandet mellan thalidomid och fosterskador för barn som är födda efter 1965. Ett enda fall finns beskrivet 1987 angående ett foster som aborterats i ett sent skede och där fostret hade svåra skador.

Läkarna i de olika länderna vände sig inte till hälsovårdsmyndigheterna för att få information. De ansåg det mer tillförlitligt att vända sig direkt till tillverkarna för att få reda på var thalidomiden säljs. Ett brev skickades till alla barnläkare i ECLAMC och till ABVT (en förening för neurosedynskadade i Brasilien).

Genom att jämföra all information som kom in mot journalanteckningar kunde man fastställa 34 fall där missbildningen direkt kunde hänföras som orsakad av thalidomid och där barnen var födda 1965 eller senare. De 34 fallen var födda mellan år 1969 och 1995. Ett barn var fött 1969, 7 fall på 1970-talet, 20 på 1980-talet och 6 på 1990-talet. Ett fall var född i Argentina (i staden Cordoba), och de andra 33 fallen fanns i 21 städer fördelade över 9 av Brasiliens delstater. Samtliga fall upptäcktes i områden där lepra är mycket vanlig, eller relativt vanligt förekommande. I Brasilien är WHO:s jämförelsetal 14 leprafall per 10 0000 invånare, Colombia, Venezuela och Paraguay ar 3-5 fall/10 0000 och Argentina, Bolivia, Ecuador, Peru och Uruguay uppges ha mindre än 1 fall/10 000 invånare.

Barnens födelseorter är: Belém, Manaus, Paulista, Salvador, Belo Horizonte, Itauna, Itau de Minas, Pompeu,Ubá, Nova Iguazu, Niteroi, São Paulo, Tatui, Campinas, Sao José dos Campos, Sertaozinho, Ribeirao Preto, Piraguara, Marandero, Curitiba och Bagé. Barnens födelseorter har lagts in på en karta.