Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Nytt bilstöd vart nionde år

Regeringen har beslutat att genomföra vissa förändringar i rätten till bilstöd från den 1:a januari 2007. . Bl.a. har de förlängt tiden för byte av bil från 7 till 9 år. Du måste med andra ord ha haft bilen i 9 år innan du kan beviljad nytt anskaffnings- och anpassningsbidrag. Du kan få nytt bidrag tidigare om bilen har gått över 18 000 mil sen det förra beslutet eller om det av medicinska eller trafiksäkerhets skäl måste till en ny anpassning.
Det gäller till exempel när den handikappade på grund av funktionsnedsättning inte längre kan köra bilen med den tidigare gjorda individuella anpassningen och bilen inte kan anpassas efter de nya behoven.