Neurosedyn/Thalidomide - många olika namn

Det här dokumentet strävar efter att sammanställa alla namn/varumärken som Neurosedyn/Thalidomide såldes under och en sammanställning över vilka länder som Neurosedyn/Thalidomide fanns tillgängligt i. I en del fall finns också datum när Neurosedyn/Thalidomide fanns tillgängligt.

I en del fall saknas namnet, även fast det är känt att Neurosedyn/Thalidomide fanns tillgängligt. Detta vet vi genom att det finns bevisade fall av Neurosedynskador och att mödrarna fick medicinen antingen som varuprov eller från någon annan källa. Några länder finns det ingen information om mellan vilka datum som medicinen fanns tillgänglig och eftersom medicinen inte var godkänd för användning finns det inte heller någon information om provexemplar har funnits tillgängliga eller inte. I samtliga fall kan dock inte medicinen ha varit tillgänglig innan den 1 oktober 1957, som var det datum då medicinen släpptes i Västtyskland.

Det är praktiskt taget omöjligt att göra en komplett lista över alla namn som Neurosedyn/Thalidomide såldes under, eller alla möjliga tidsperioder då medicinen kan ha funnits tillgänglig i länder där den inte blev godkänd. Listan som följer är en sammanställning av information från många källor, där vi har gjort vårt bästa för att den ska vara så komplett som möjligt.

Sammanställt av Randy Warren 7 maj, 1999.

Country Brand Name of Thalidomide Dates Available
Angola
Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis
Argentina
Softenil withdrawn March 1962
Australia
Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis, Valgraine April 1958 - Dec. 1961
Austria
Softenon 1958 - Dec. 1961
Belgium
Enterosediv, Noctimid, Softenon 1959 - 1962
Brazil
Ectiluran, Ondasil, Sedalis, Sedin, Slip, Verdil March 1959 - June 1962
Canada
Talimol, Kevadon Late 1959 - April 1, 1961 as samples, then licensed and withdrawn on March 2, 1962
Canary Islands
1959 - 1961
Cyprus
Softenon April 1961 -
Denmark
Lulanin, Neosedyn Oct. 1959 - Dec. 1961
Dominican Republic
Not licensed
Finland
Enterosediv, Noctosediv, Peracon, Prednisediv, Softenon Sept. 1959 - Dec. 1961
France
Not licensed
Ghana
Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis, Valgraine
Great Britain
Asmaval, Distaval, Distaval Forte, Tensival, Valgis, Valgraine April 1958 - Dec. 2, 1961
Guinea
Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis, Valgraine Withdrawn in 1961
Hong Kong
Poli-Gripan
Hungary Not licensed
Iran 1959 - 1966
Iraq
1960 - 1961
Ireland Enterosediv, Noctosediv, Poli-Gripan, Prednisediv, Softenon May 1959 - January 1962
Israel
Thalin, Thalinette For a few weeks only
Italy Asmadion, Calmorex, Corona-Robetin, Gastrinide, Imidene, Imidene ipnotico, Profarmil, Quetimid, Quietoplex, Sedimide, Sediserpil, Sedoval ,K-17, Theophyl-Choline, Ulcerfen, Valip Still on sale ten months after German withdrawal
Japan Bonbrain, Glutanon, Isomin, NeoNibrol (also: New Nibrol), Nerufatin, Proban-M, Sanodormin, Shin-Naito-S, Shin Nibrol, Sleepan January 1958 - 1963 Available Over-The-Counter
Jordan
1959 - 1961
Lebanon 1959 - 1961
Malaysia
Poli-Gripan
Malta Softenon
Mexico Talargan 1959 - 1962
Mozambique
1960 - 1961
Netherlands (Holland) Enterosediv, Noctosediv, Softenon January 1959 - Nov. 1961
New Zealand Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis, Valgraine
Norway
Nevrodyn, Neurosedyn Nov. 1959 - Dec. 1961
Pakistan Poli-Gripan
Peru Softenil
Portugal
Algosediv, Contergan, Distaval, Enterosediv, Imida-Lab, Kevadon, Noctosediv, Sedi-Lab, Softenon August 1960 - Dec. 1961
Saudi Arabia 1959 - 1961
Singapore
Somalia
Spain
Imidan, Softenon May 1961 - May 1962 (?)
Sudan 1959 - 1961
Sweden Neurosedyn, Noxodyn, Noxosedyn Sept. 1958 - Dec. 12, 1961, withdrawn a second time March 14, 1962 as first withdrawal was done quietly and not heeded.
Switzerland
Algosediv, Enterosediv, Noctosediv, Softenon Sept. 1958 - Dec. 1961
Syria 1959 - 1961
Taiwan Sept. 1958 - 1962
United States
Kevadon 1958 - December 1961 as samples only
West Africa
Asmaval, Distaval, Tensival, Valgis, Valgraine
West Germany Algosediv, Contergan, Contergan Forte, Contergan Saft, Contergan-Suppositorium, Grippex, Pantosediv, Peracon-Expectorans, Prednisev, Softenon, Softenon Forte October 1, 1957 - November 28, 1961


* This is where it all started!
There were reports of babies being born as early as 1956 but ONLY to employees of the drug company.

Yugoslavia not licensed

The following countries have reported the presence of thalidomide and / or thalidomide victims having been born there, but the actual brand name that was available, likely as samples, and the dates of availability cannot be confirmed; What is clear is that the drug COULD NOT be available before October 1, 1957:
Afghanistan, Bahrain, Bolivia, Burma, Chile, Curacao, East Germany, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Gaza, Goa, Greece, Haiti, Kuwait, Nicaragua, Nigeria, Panama, Paraguay, Qatar, Rhodesia, South Africa, Thailand.


Alphabetical listing

What follows is an alphabetical listing of the many brand names thalidomide has been called and the countries that the brand name was associated with.

BRAND NAME OF THALIDOMIDE COUNTRIES AVAILABLE
Algosediv
Portugal, Switzerland, West Germany
Asmadion
Italy
Asmaval
Angola, Australia, Ghana, Great Britain, Guinea, New Zealand, West Africa
Bonbrain
Japan
Calmorex
Italy
Contergan
Portugal, West Germany
Contergan Forte
West Germany
Contergan Saft
West Germany
Contergan-Suppositorium
West Germany
Corona-Robetin
Italy
Distaval Angola, Australia, Ghana, Great Britain, Guinea, New Zealand, Portugal, West Africa
Distaval Forte
Great Britain
Ectiluran
Brazil
Enterosediv
Belgium, Finland, Ireland, Netherlands, Portugal, Switzerland
Gastrinide
Italy
Glutanon
Japan
Grippex
West Germany
Imida-Lab
Portugal
Imidan
Spain
Imidene
Italy
Imidene ipnotico
Italy
Isomin
Japan
Kevadon Canada, Portugal, United States
Lulanin
Denmark
NeoNibrol
Japan
New Nibrol
Japan
Neosedyn
Denmark
Nerufatin
Japan
Neurosedyn
Norway, Sweden
Nevrodyn
Norway
Noctimid
Belgium
Noctosediv Finland, Ireland, Netherlands, Portugal, Switzerland
Noxodyn
Sweden
Noxosedyn
Sweden
Ondasil
Brazil
Pantosediv
West Germany
Peracon
Finland
Peracon-Expectorans
West Germany
Poli-Gripan
Hong Kong, Ireland, Malaysia, Pakistan
Prednisediv
Finland, Ireland, West Germany
Proban-M
Japan
Profarmil
Italy
Quetimid
Italy
Quietoplex
Italy
Sanodormin
Japan
Sedalis
Brazil
Sedi-Lab
Portugal
Sedimide
Italy
Sedin
Brazil
Sediserpil
Italy
Sedoval K-17
Italy
Shin-Naito-S
Japan
Shin Nibrol
Japan
Sleepan
Japan
Slip
Brazil
Softenil
Argentina, Peru
Softenon Austria, Belgium, Cyprus, Finland, Ireland, Malta, Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland, West Germany
Softenon Forte
West Germany
Talargan
Mexico
Talimol
Canada
Tensival
Angola, Australia, Ghana, Great Britain, Guinea, New Zealand, West Africa
Thalin
Israel
Thalinette
Israel
Theophyl-Choline
Italy
Ulcerfen
Italy
Valgis
Angola, Australia, Ghana. Great Britain, Guinea, New Zealand, West Africa
Valgraine
Australia, Ghana, Great Britain, Guinea, New Zealand, West Africa
Valip
Italy
Verdil Brazil


A big Thank You to Mr. Randy Warren and to TVAC
( Thalidomide Victims Association of Canada www.thalidomide.ca )
for sharing this article with us.


Tillbaka till toppen

Tillbaka till toppen