Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressmeddelande
25 augusti 2005
Socialdepartementet

Regeringsbeslut idag: Ersättning till neurosedynskadade

Regeringen har idag beslutat om ersättning till personer som skadades av Neurosedyn.

Dagens beslut omfattar personer födda åren 1959-1963. Det är 97 personer, 46 kvinnor och 51 män, som får 500 000 kronor vardera. Dessutom behandlas för närvarande fem ansökningar och ytterligare två personer väntas söka ersättning. Fler ansökningar kan komma in utöver dessa.

De som får ersättning har skickat in ansökan med läkarintyg från Ex-Center från Röda Korsets Sjukhus i Stockholm.

Pengarna betalas ut så snart som möjligt efter beslutet. Propositionen om regler som gäller ersättning till neurosedynskadade är prop. 2004/05:122, "Beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade."

Ersättningen är s.k. ex gratia-ersättning, en möjlighet regeringen har att ge ersättning t.ex. för personligt lidande i vissa fall, även om det inte kan hävdas att det finns rättslig grund för ersättningen.

Socialdepartementet har samarbetat med Föreningen för de Neurosedynskadade
(FfdN) för att sprida information till de neurosedynskadade. Föreningen har
104 medlemmar.

Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare
08-405 33 72
070-302 08 22
registrator@social.ministry.se
Publicerad den 25 augusti 2005