Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Socialstyrelsen tar bort begreppet handikapp

I oktober beslutade Socialstyrelsens terminologiråd att uttrycken funktionshin-der och handikapp ska revideras.

Tidigare har begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning varit synonymer. Detta har man beslutat sig för att ändra på. Nu ska istället begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder användas på annat sätt, nämligen: Begreppet funktionsnedsättning ska definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder ska definie-ras som den begränsning som uppstår för en person i relation till omgivningen, det vill säga, att om miljön är otillgänglig så blir personen funktionshindrad. Funktionsnedsättningen ska vara själva diagnosen.
Begreppet handikapp ska helt slopas.

Det viktiga, anser socialstyrelsen, är att funktionshindret inte är något som en person har utan att det är miljön som är funktionshindrande.
Förändringen är så pass ny, att vi i dagsläget inte kan säga om förändringen kommer slå igenom eller inte. FfdN håller dock med om att det är otillgängligheten som ställer till det för våra medlemmar. Det är det otillgängliga i samhället som ska åtgärdas – inte vi med funktionsnedsättningar…