Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Ungdomar köper fosterskadande läkemedel på internet

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) oroas djupt av nyheten att ungdomar köper och självmedicinerar acnemedicinen Roaccutan. Roaccutan orsakar kraftiga fosterskador och kan även ge andra svåra biverkningar om inte behandlingen kontrolleras av läkare.


Roaccutan är ett läkemedel mot acne innehåller isotretinoin. Läkemedlet fungerar genom att minska hudens produktion av sebum.
Nu slår hudläkare från bl.a. Skåne larm om att det på flera svenska nätsajter finns inlägg från ungdomar som själva importerar och självmedicinerar med Roaccutan (som även är känt under namnet Accutane).
”Jag vill inte behöva gå igenom en massa mediciner innan jag kan få Roaccutan (..) Hur ska man dosera ungefär?” skriver en signatur.

- ”Det här är djupt oroande, säger Björn Håkansson, ordförande i FfdN (föreningen för de Neurosedynskadade), Roaccutan är kraftigt fosterskadande. Ungdomar som köper Roaccutan på nätet utsätter sig själva för allvarliga risker. Vi måste göra allt för att upplysa dessa ungdomar om riskerna för fosterskador och andra allvarliga biverkningar”.

Roaccutan har aldrig varit godkänt i Sverige på grund av de kända fosterskadande effekterna. Det kan bara förskrivas på licens, precis som med talidomide (Neurosedyn). Behandling med Roaccutan kan bara förskrivas i mycket svåra fall av acne där inga andra läkemedel fungerat och det finns risk för att patienten får bestående ärr av sin acne.

Roaccutan orsakar mycket ofta också andra biverkningar som är besvärliga men oftast inte av allvarlig karaktär, såsom uttalat torr hud, torra slemhinnor, torra ögon och håravfall. Förhöjda leverprover förekommer liksom förhöjda blodfetteursäkr (framför allt triglycerider) och led- och muskelvärk. Olika typer av psykiska reaktioner i samband med Roaccutanmedicinering har också rapporterats från såväl Sverige som andra länder. Läkemedelsverket och olika media har vid flera tillfällen informerat om detta. Det har bland annat diskuterats om Roaccutan legat bakom ett antal självmord.
Men bland biverkningarna är den fosterskadande effekten den absolut allvarligaste. I bl.a. USA finns dokumenterade fall där barn skadats för livet och tom dött på grund av Roaccutan.
I Sverige måste patienter som äter Roaccutan inte bli gravida förrän efter tidigast två månader efter avslutad behandling. Under hela behandlingen måste också läkare kontrollera levervärden och blodfetter.

Att Roaccutan enbart används när allt annat misslyckats kan också vara en förklaring till att ungdomar försöker skaffa preparatet på egen hand.

Källa. Läkemedelsverkets informationsblad om Roaccutan samt artikel i Helsingborgs dagblad den 11/2 2008.