Vår historia

Läs historien om FfdN och Neurosedyn


1950-talet: Tiden innan FfdN:s bildandes

Det har gått 40 år sedan den västtyske barnläkaren Widukind Lenz slår larm om att ett storsäljande sömnmedel ligger bakom en våg av svåra missbildningar hos nyfödda i Västtyskland. När katastrofens hela vidd till sist blir känd står det klart att omkring 10 000 barn i världen fötts med missbildningar orsakade av läkemedlet. Dessutom beräknas cirka 40 000 vuxna ha fått nervskador av medicinen.

Det tyska kemiföretaget Chemie Grünenthal utvecklar ett lugnande medel 1954.
I november 1956 marknadsförs det första Thalidomid-preparatet under namnet Grippex. Enligt den bifogade informationsfoldern är det lämpligt vid följande medicinska indikationer: irritabilitet, dålig koncentrationsförmåga, scenskräck, för tidig sädesavgång, menstruella spänningar, klimakteriebesvär, examinationsrädsla, funktionella gall- och magproblem, febrila infektionssjukdomar, mild depression, ångest, förhöjd sköldkörtelverksamhet samt tuberkulos.

Under namnet Contergan börjar Thalidomid säljas i Västtyskland under november 1957 och blir snabbt det populäraste sömnmedlet.
Det åtföljs av en effektiv marknadsföring, där de positiva effekterna starkt betonas.
Grünenthal hävdar att medicinen är praktiskt taget fri från skadliga biverkningar. I broschyrerna beskrivs medicinen som "non-toxic", "completely harmless even for infants", "harmless even over a long period of time".
Thalidomid betecknas som det "det idealiska sömnmedlet" och reklamen lovar att läkemedlet, utöver sina goda egenskaper som sömnmedel, även tar bort oro, häver illamående och att det inte är vanebildande.
1958 tar reklamen fart och Grünenthal släpper loss en massiv propaganda för Contergan. 50 annonser publiceras i medicinska facktidningar, 200000 brev sänds ut till läkarna, och "behandlingsinstruktioner" postas till 50000 läkare och apotekare.

Under 1958 introduceras också Thalidomid-preparat över hela världen. De säljs i 46 länder och under 52 olika namn, 34 fabrikantnamn står bakom tillverkningen.
Redan i december 1958 kritiserar tyska läkare Thalidomid som de på starka grunder misstänker orsaka "cirkulatoriska problem" hos vuxna patienter inom den psykiatriska vården. Dessa iakttagelser visar sig vara peripheral neuriris, dvs nervtrådsskador som yttrade sig i form av stickningar, domningar och smärta i händer och fötter.
Även den västtyska regeringens drogkommission uttrycker vissa farhågor men Grünenthal avfärdar alla kritiska röster.

Redan 1957 tecknar läkemedelsföretaget Astra ett avtal med Chemie Grünenthal. Astra får ensamrätt att tillverka och sälja medicinen i hela Norden. Men det dröjer till slutet av 1958 innan Medicinalstyrelsen (idag en del av Socialstyrelsen) godkänner läkemedlet.
Från februari 1959 säljs det i Sverige under namnet Neurosedyn.