Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Vem kan få assistansersättning?

För att ha rätt till personlig assistans måste du omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Om ditt behov av stöd är mer än 20 timmar per vecka, kan du få ersättning enligt lagen om assistansersättning, LASS. Du kan då få assistansersättning från försäkringskassan för att anlita eller
anställa en eller flera personliga assistenter.

Om du är på sjukhus eller i skolan
Det går inte att få assistansersättning för den tid du till exempel är på sjukhus, bor i gruppbostad, är i skolan eller i daglig verksamhet. Men undantag kan göras, till exempel om det krävs ingående kunskaper om ditt funktionshinder.

Om du fyllt 65 år
Du kan få assistansersättning även efter det att du fyllt 65 år.
För att du ska kunna få detta krävs att du:
· har fått rätt till ersättning innan du fyllt 65 år eller
· har gjort en ansökan om ersättning innan du fyllt 65 år och därefter fått den beviljad.
Antalet assistanstimmar kan dock inte utökas efter det att du har fyllt 65 år.

Tänk på
- att rätten till assistansersättning omprövas efter två år eller om förutsättningarna för stöd ändras mycket.
- att assistansersättning kan påverka rätten till handikappersättning och vårdbidrag.