Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Välkommen till Föreningen för de Neurosedynskadade

Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) är en handikapporganisation som bildades för de barn som i början av 1960-talet föddes med skador på grund av moderns intag av läkemedlet Neurosedyn. Målgruppen har senare utvidgats till att omfatta alla personer med omfattande medfödda eller förvärvade extremitetsskador. Föreningen är dock öppen för medlemskap för alla personer som vill stödja FfdN:s arbete och som delar vår värdegrund.


Vi anordnar aktiviteter för våra medlemmar såsom tematräffar, hälsoprojekt och sommarvecka. FfdN har även två regionföreningar, StorStockholm och VästSverige, som anordnar lokala aktiviteter såsom träning, kulturella aktiviteter m.m. 


FfdN arbetar handikappolitiskt för att våra medlemmar ska tillförsäkras delaktighet och jämställdhet inom samtliga samhällsområden. Vi arbetar framförallt med att tillvarata våra medlemmars intressen gällande (re-)habilitering, bilstöd, handikappersättning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och stöd enligt LSS och LASS. Tillsammans med Bräcke Diakoni driver FfdN EX-Center som är ett kunskaps- och rehabiliteringscenter för barn och vuxna med multipla extremitetsskador.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hittade inga poster.