Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Neurosedynbedömningar


Trots att det har gått ungefär 50 år sedan neurosedynkatastrofen finns det fortfarande en del personer som inte har fått en diagnos, som undrar om de är neurosedynskadade eller inte. Det finns ett flertal andra diagnoser som ger liknande skador. Det kan vara viktigt för individen att få besked om vad som har orsakat just hans/hennes skador. För att fastställa om individen har en neurosedynskada eller inte måste en så kallad neurosedynbedömning genomföras.  EX-Center är den enda institution som har medicinsk kompetens och godkännande från svenska staten och Astra att utföra neurosedynbedömningar. Detta genom ortopedspecialist Dr Fredrik Buch. Dr Buch är utsedd av AstraZeneca och svenska staten att bedöma neurosedynskador.   
EX-Center har genomfört neurosedynbedömningar på personer från bl.a. Sverige, Finland, Irland, Spanien och England.  
Om du är i behov av en neurosedynbedömning, kontakta EX-Centers samordnare Marie Wikström på telefon 08-791 14 67 eller mail info@ex-center.org 

Vad är EX-Center?
För barn och vuxna med medfödda reduktionsmissbildningar eller amputationer på fler än en arm eller ett ben finns EX-Center. EX-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå som drivs av Bräcke Diakoni och Föreningen för de Neurosedynskadade. Centret består av en rad specialister, och har funnits sedan 1993.
EX-Center arbetar med habilitering och rehabilitering utifrån en helhetssyn med kunskapsuppbyggande insatser och informationsspridning. 
EX-Center fungerar som ett komplement till det stöd som erbjuds i kommuner och landsting. Besök gärna EX-Centers hemsida